SEMPOZYUM KONULARI

  • Taşkın ve Rüsubat Kontrolü Çalışmaları ve ilgili Mevzuat

  • Şehir Taşkınları

  • Taşkın Modellemesi 

  • Heyelan ve Taşkın Etkileşimi

  • Yapısal Tedbirler,Uygunsuz Müdahaleler, Yenilikçi Yaklaşımlar

  • Taşkınlarda Bütüncül Havza Yaklaşımı

  • İklim Değişikliği ve Taşkınlar

  • Taşkın Tahmini ve Erken Uyarı Sistemleri

  • Taşkın Risk ve Afet Yönetimi