Önemli Tarihler

Tebliğ Özetlerinin Son Gönderilme Tarihi   :  30 Mayıs 2016
Kabul Edilen Özetlerin Bildirim Tarihi  
 :
 13 Haziran 2016
Tam Metinlerin Son Gönderilme Tarihi    :
 01 Ağustos 2016
Tebliğ Düzeltmelerine Dair Bilgilendirme Tarihi   : 
 05 Eylül 2016
Nihai Metinlerin Son Gönderilme Tarihi
 : 
 28 Ekim 2016
    
 
Sempozyum Tarihi 
 : 
 23 - 25 Kasım 2016
Sempozyum Merkezi 
 : Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi


*Tam metinlerin son gönderilme tarihi 21 Ağustos 2016 tarihine kadar uzatılmıştır.Tam metinleri ulusaltaskinsempozyumu@dsi.gov.tr adresine gönderebilirsiniz.